NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Gorzowskie stypendia
Już kolejny raz - bo czternasty - Marszałek Województwa Lubuskiego wyróżniła młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizują swoje pasje naukowe, twórcze lub artystyczne.

Stypendium twórcze otrzymała Katarzyna Świderska z naszej szkoły, a artystyczne – Lena Juszkiewicz ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego.

Wśród gorzowskich stypendystów naukowych mamy Jakuba Bednarza, Pawła Lisa i Krzysztofa Witkowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Jędrzeja Machtyla z Zespołu Szkół Nr 2.

Serdecznie gratulujemy!

www.radiogorzow.pl/gorzowscy-uczniowie-ze-stypendiami-marszalek/