NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
78 rocznica deportacji Polaków na Sybir
W czwartek (8 lutego)pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym upamiętniono 78 rocznicę pierwszej sowieckiej masowej deportacji Polaków na Sybir.
W uroczystościach tych wziął udział poczet sztandarowy Zespołu Szkół Odzieżowych w składzie Łukasz Rumik, Justyna Kisiel i Anna Grzybowska. W trakcie uroczystości w imieniu wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka głos zabrał Paweł Klimczak, dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców.Odczytał on list od wojewody, w którym przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami.
10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich. W sumie głąb ZSRR wywieziono ponad milion rodaków. Polaków wywożono w nieludzkich warunkach, w czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Zesłańcy pracowali w lasach, na polach, w kopalniach, przy budowie dróg. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
Obchody zostały zorganizowane przez Koło Zarządu Sybiraków w Gorzowie,z którym nasza szkoła współpracuje od kilku lat.