NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Spotkanie z drukarką 3D
Dnia 4 kwietnia 2018 r. klasa 302t uczestniczyła w specjalistycznym szkoleniu z zakresu technologii druku 3D. Zajęcia prowadził mgr inż. Rafał Samulski – kierownik laboratorium środowiskowego Akademii im. Jakuba z Paradyża. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzą na temat sposobu działania i funkcjonowania urządzeń drukujących oraz projektowania 3D. Oprócz wykonania projektów uczniowie mieli również możliwość drukowania.