NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Protokół z wyboru ofert
Gorzów Wielkopolski 17.05.2014

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
do zapytania ofertowego w ramach projektu
„Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4
w Gorzowie Wlkp.”
UDA-POKL.09.02.00-08-048/13-00


Postępowanie przeprowadzono zgodnie z zapytaniem ofertowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
W dniu 17 maja 2014 roku, przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – usługa niepriorytetowa dotycząca usługi w zakresie „Techniczne opracowanie 3 specjalistycznych poradników edukacyjno-zawodowych dla branż fryzjerskiej, odzieżowej
i z zakresu równości szans” w ramach realizacji projektu „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wlkp.”

POBIERZ INFORMACJE

San Remo
II miejsce na festiwalu w San Remo!!!


Zespół Szkół Odzieżowych uczestniczył w dniach 7-10 maj 2014r. w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Szkolnej „Gef” The World Festival of Creativity in Schools w San Remo.

Cały przegląd był poświęcony pamięci Nelsona Mandeli i przebiegał pod hasłami:
"Powiedz nie rasizmowi" i "Mówimy różnymi językami ale jesteśmy tacy sami".


Wydarzenie to zgromadziło ponad 2500 uczestników z 20 krajów min.: z Francji, Malty, Turcji, Republiki Demokratycznej Konga, Chorwacji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Izraela, Rosji, Białorusi, Grecji, Japonii, Rumuni, Ludowej Republiki Beninu, Holandii i wielu innych.

Młodzież próbowała swoich sił w 15 dziedzinach artystycznych, do których należały min. teatr, film, taniec, moda, śpiew, rysunek, a także sport.Pełna fotorelacja jest umieszczona na: fb/Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego
Fryzjerskie sukcesy...
I miejsce w Młodzieżowym Regionalnym Konkursie Fryzjerskim

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 232 Kinga Fiszer zajęła I miejsce
w konkurencji "plecionka i warkocze na długich włosach"

Gratulujemy!!!

Zebranie z rodzicami
UWAGA!!!


W czwartek 22 maja 2014 r. o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym m.in. zostanie podana informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku.

Obecność obowiązkowa!
1 - 3 MAJ
W dniu 30.04.2014 w naszej szkole odbył się apel upamiętniający święta, które mają miejsce na początku maja.


1 maj - 10-lecie Polski w Unii Europejskiej

2 maj - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3 maj - Święto Konstytucji 3 Maja
POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
25.05.2014 r. pożegnaliśmy MATURZYSTÓW.

Było podniośle, wzruszająco i wesoło za razem.
Tradycyjnie zostały wręczone Krzysztofy dla wyróżniających się uczennic.Gratulujemy wszystkim maturzystkom i życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości!
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Gorzów Wielkopolski 10.05.2014

Przedmiotem zamówienia jest TECHNICZNE OPRACOWANIE 3 PORADNIKÓW
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH


w ramach realizacji projektu pn. „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonie
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

POBIERZ INFORMACJE

San Remo
Jesteśmy w San Remo z kolekcją "Inspiracje"!!!