NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Umieszczenie ogłoszenia
Gorzów Wielkopolski 04.03.2014

PROFESJONALNE NAGRANIE ORAZ MONTAŻ
32 VIDEO INSTRUKTAŻY ZAWODOWYCH


w ramach realizacji projektu pn. „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonie
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

POBIERZ INFORMACJE

Narodowe czytanie "Pana Tadeusza" w Odzieżówce
Dzisiaj (28.02.2014r) w Zespole Szkół Odzieżowych miał miejsce uroczysty odczyt "Pana Tadeusza" z okazji jego 180 rocznicy wydania.

Na mapie Polski zapisało się wiele miast uczestniczących w obchodach tej rocznicy, ponieważ zabrakło na niej naszego miasta postanowiliśmy sami zorganizować dla naszych uczniów takie święto.

Nauczyciele i uczniowie przeczytali fragmenty naszej epopei narodowej. Jak obyczaj każe, spotkanie z "Panem Tadeuszem" zakończyło się grupowym wykonaniem Poloneza na korytarzach szkoły.


Konferencja promująca kształcenie zawodowe "Poszukiwana, poszukiwany zawodowiec"
24.02.2014 w Zespole Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja promująca kształcenie zawodowe pt. "Poszukiwana, poszukiwany zawodowiec". Konferencja skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych. Zaproszeni goście M. Przyborowska (doradca zawodowy - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna), J. Lubimow (wykładowca PWSZ), I. Surdacka (doradca metodyczny WOM) oraz przedstawiciele pracodawców: A. Kubzdyl (AEK - meble), E. Podsiadło (Mercedes Serwis), A. Wasilkowskim (Artwas - blacharstwo i lakiernictwo) opowiadali o procesie kształcenia zawodowego oraz dlaczego warto uczyć się zawodu. J. Lubimow zaprezentowała badania naukowe, które jednoznacznie wskazują, że młodzi ludzie coraz częściej podejmują naukę w szkołach technicznych i zasadniczych szkołach zawodowych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej młodzież jest przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz kontynuowania edukacji na wyższym szczeblu technicznym. Na spotkaniu uczniowie gimnazjum mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat procedury podjęcia praktyk zawodowych, kwalifikacji zawodowych, egzaminów na poszczególne kwalifikacje oraz organizacji kształcenia zawodowego po wprowadzeniu reformy edukacyjnej. Na zakończenie konferencji uczennice Zespołu Szkół Odzieżowych zaprezentowały białą kolekcję folkową. Dziękujemy za liczne przybycie na KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE.
Zapraszamy za rok!
Odzieżówka czyta Mickiewicza
"Pan Tadeusz" kończy 180 lat!

z tej okazji w piątek 28 lutego o godzinie 10:00 Odzieżówka czyta Mickiewicza.
Zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie przeczytają fragmenty epopei.
Finałem uroczystości będzie grupowe wykonanie Poloneza na korytarzach szkoły.


Serdecznie zapraszamy!PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT


do zapytania ofertowego w ramach projektu
„Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4
w Gorzowie Wielkopolskim”
UDA-POKL.09.02.00-08-048/13-00Postępowanie przeprowadzono zgodnie z zapytaniem ofertowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.W dniu 21 lutego 2014 roku, przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – usługa niepriorytetowa dotycząca usługi w zakresie zakupu, wdrożenia oraz hostingu 2 platform e-learningowych – zadanie realizowane w ramach projektu „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”.
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty
Gorzów Wielkopolski 21.02.2014r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznegoINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu przetargowym o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - usługa niepriorytetowa dotycząca usługi w zakresie zakupu, wdrożenia oraz hostingu 2 platform e-learningowych w ramach projektu
pt. „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”.
Zamawiający – Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie postępowania: usługa nie priorytetowa dotycząca usługi w zakresie zakupu, wdrożenia oraz hostingu 2 platform e-learningowych na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”


POBIERZ INFORMACJE

SPOTKANIE Z POEZJĄ
SPOTKANIE POETYCKIE Z ZENONEM CICHYM

Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie poetyckie z panem Zenonem Cichym,
autorem tomiku poezji "Pod jednym słońcem".

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 marca 2014r. o godzinie 12:00
w Zespole Szkół Odzieżowych przy ul. Śląskiej 64c.


Serdecznie zapraszamy!

Zakup, wdrożenie oraz hosting 2 platform e – learningowych
Dotyczy zakupu, wdrożenia oraz hostingu 2 platform e - learningowych
w ramach realizacji projektu pn. „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonie
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Szczegółowe informacje


Załączniki