NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Bożonarodzeniowe Inspiracje
" BOŻONARODZENIOWE INSPIRACJE"

13 grudnia 2013 nasza szkoła brała również udział w I konkursie " Bożonarodzeniowe Inspiracje" zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. W ramach tego konkursu uczniowie różnych typów szkół i nie tylko, prezentowali swoje prace w różnych kategoriach: kartka świąteczna i kompozycja świąteczna. Nasza uczennica - Partycja Chmielewska zajęła II miejsce w kategorii kompozycja Świąteczna.
Zamieszcenie ogłoszenia
Gorzów Wielkopolski: Usługi edukacyjne, realizacja zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnych, warsztatów praktycznych, nabycie rynkowych umiejętności zawodowych uczniów Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt.Usus magister est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wlkp., w ramach Działania 9,2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 519860 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zebranie z rodzicami
W dniu 12 grudnia 2013r. (czwartek) o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym m.in. zostanie podana informacja o wynikach uczniów oraz zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.
Projekt Unijny
„Usus magister est optimus – program rozwojowy Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”
Termin realizacji projektu 1.12.2013r. – 30.06.2015r.
Oferta realizowanych działań projektowych umożliwi uczniom naszej szkoły: - podniesienie poziomu rynkowych kompetencji kluczowych i zawodowych, pozwalających na lepsze dostosowanie się do oczekiwań lokalnego rynku pracy, - podniesienie poziomu dopasowania dróg zawodowych i edukacyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz własnych predyspozycji zawodowych, - podniesienie kompetencji praktycznych, poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych u mistrzów branży fryzjerskiej i odzieżowej.
Święty Mikołaj
6 grudzień - Mikołajki


Dnia 6 grudnia do szkoły zawitał Święty Mikołaj! Grzeczni uczniowie dostali słodkości,

a niegrzeczni otrzymali rózgi.
Czerwona Wstążeczka
1 grudzień - Światowy Dzień AIDS


W Zespole Szkół Odzieżowych odbył się apel z okazji Dnia Walki z HIV i AIDS. Młodzież szkoły obejrzała spoty telewizyjne oraz ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą profilaktyki HIV oraz AIDS.
10-lecie realizacji Programu Szkół Partnerskich

Dnia 12.11.2013 r. w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się obchody 10-lecia Realizacji Programu Szkół Patronackich w ramach działań Lubuskiego Oddziału "Wspólnota Polska" w Gorzowie Wlkp.
Program obchodów...

Protokół z wyboru oferty
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

do zapytania ofertowego w ramach projektu
„Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum Nr 4
w Gorzowie Wielkopolskim”
UDA-POKL.09.02.00-08-048/13-00

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z zapytaniem ofertowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013, poz. 907) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

W dniu 4 listopada 2013 roku, przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – usługa niepriorytetowa dotycząca usługi w zakresie pełnienia funkcji koordynatora projektu dla „Usus magister est Optimus – program rozwojowy Technikum
Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”