NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
Szkoła w ruchu
OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE „
Organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Cel akcji:
Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w dziewięciu obszarach. Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. uczestniczy w akcji „Ćwiczyć każdy może”. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowali i zrealizowali działania, które wpisują się w trzy wymagane obszary.

OBSZAR NR 1
Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej.


1. SCENARIUSZ LEKCJI - OBWÓD ĆWICZEBNY

Obwód stacyjny jako jedna z form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego często u młodzieży jest kojarzona z monotonnym i nudnym powtarzaniem ćwiczeń. Jednak jeżeli dostosujemy wykonywane na obwodzie ćwiczenia do możliwości i oczekiwań uczniów może stać się bardzo atrakcyjną formą zajęć. Zajęcia tego typu zakładają określone zadania sprawnościowo – motoryczne na poszczególnych stanowiskach ćwiczeń ustawionych na obwodzie. Daje to możliwość rozwoju ogólnoustrojowego, w zależności od ustawienia obciążeń obwodów. Forma ta daje nauczycielowi dużo możliwości organizacji zajęć, modyfikacji treści oraz dozowanie intensywności wysiłku. W zależności od ustawienia sprzętu na poszczególnych stacjach można w zaplanowany sposób rozwijać takie cechy motoryczne jak siłę, szybkość, zręczność, skoczność, wytrzymałość, także z akcentem na sprawności specjalistyczne np. wytrzymałość szybkościowa. Stosowanie obwodu na lekcji wychowania fizycznego prowadzi także do rozwoju obok cech motorycznych obszarów takich jak: koncentracja uwagi czy praca w grupie.
Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami


2. SCENARIUSZ LEKCJI – DOSKONALENIE KOZŁOWANIA IORAZ RZUTU PO KOZŁOWANIU
Celem lekcji było doskonalenie poznanych elementów technicznych gry w koszykówkę takich jak : kozłowanie, rzut do kosza, dwutakt. Podczas lekcji młodzież doskonaliła swoje umiejętności na torze przeszkód, którego stopień trudności wzrastał stopniowo . Celem zastosowania formy toru przeszkód w doskonaleniu znanych już elementów technicznych było uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie nie powtarzali ćwiczeń w sposób jednostajny i monotonny jak w przypadku tradycyjnej lekcji doskonalącej. Zastosowana forma zmusiła młodzież do aktywnego udziału w lekcji i skupienia uwagi wyłącznie na wykonywanych ćwiczeniach. Wprowadzenie kozłowania przez ławeczki dodatkowo wymuszało lepsze kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Doskonalenie kozłowania


OBSZAR NR 2
Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego


1. SCENARIUSZ LEKCJI - BODY BALL
czyli gimnastyka całego ciała z wykorzystaniem dużej piłki początkowo stosowanej w rehabilitacji. Z biegiem czasu popularność ćwiczeń z piłką rosła. Od kilku lat funkcjonuje w fitnessie, co zaowocowało powstaniem nowej formy ćwiczeń. Body ball często wykorzystuję w lekcjach wychowania fizycznego, uczniowie bardzo chętnie ćwiczą bo taka lekcja jest dla nich świetną formą ruchu, a przede wszystkim dobrą zabawą. Duża zaokrąglona powierzchnia piłki pozwala ułożyć ciało w taki sposób, by łatwo było się przesunąć nieco w dół lub w górę, co wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie intensywności danego ćwiczenia. Oprócz tego wzrasta efektywność treningu zwłaszcza na brzuch i plecy. W związku z dużą ilością uczniów ze skrzywieniami kręgosłupa trening z piłkami stanowi dla nich gimnastykę korekcyjną.
Piłka jest przyborem elastycznym, delikatnym i bezpiecznym dlatego jest polecana dla ludzi o każdym stopniu sprawności fizycznej ruchowej i dowolnej wydolności. Nie są to ćwiczenia męczące lecz wymagające skupienia i doskonalące u ćwiczącego system kontroli ruchu oraz jego świadomość, co ma ogromne znaczenie w wykonywaniu każdej czynności ruchowej przez człowieka. Gimnastyka Body Ball doskonale relaksuje, jest wspaniałym sposobem na pozbycie się wzmożonego napięcia mięśniowego w różnych okolicach naszego ciała, a przede wszystkim jest po prostu przyjemna.
Efekty zajęć body ball dla uczniów naszej szkoły to: wzmocnienie mięśni podtrzymujących kręgosłup, gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy, kształtowanie prawidłowej postawy, trening całego ciała, zwiększenie ilości uczniów regularnie ćwiczących na lekcjach wychowania fizycznego.

KONSPEKT LEKCJI - BOLL


2. SCENARIUSZ LEKCJI - STEP
Dynamiczne zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu stepów, zarówno w części pierwszej jak i przy wzmocnieniu poszczególnych partii mięśniowych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są podstawowe kroki, które połączone w krótki i nieskomplikowany układ, dają możliwość podniesienia tętna oraz rozluźniają między ćwiczeniami kształtującymi sylwetkę. Zajęcia te doskonale kształtują wszystkie partie ciała a także redukują nadmiar tkanki tłuszczowej, poprawiając jednocześnie wydolność organizmu. W trakcie zajęć wykorzystujemy przybory w postaci: hantli, mat oraz gum dla podniesienia intensywności wysiłku. Efekty zajęć na stepie dla uczniów naszej szkoły to: redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa koordynacji ruchowej i siły mięśni ramion i nóg, poprawa wydolności organizmu, poprzez świetną muzykę większe zaangażowanie uczniów do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego

KONSPEKT LEKCJI - STEPY


OBSZAR NR 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

1. AKCJA – NORNIC WALKIG
Działanie „NORDIC WALKING W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH” uzyskało akceptację Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz uczniów i rodziców. Jest to wspaniały pomysł na aktywność ruchową, sposób na spędzanie wolnego czasu oraz aktywizację uczniów, również tych posiadających zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego.
NORDIC WALKING

2. AKCJA – SOBOTNI MARATON TAŃCA
Taniec pozwala zapomnieć o trudach dnia codziennego, wszelkich troskach, zmartwieniach i porażkach. Powoduje, tak jak każdy wysiłek fizyczny wybuch endorfin w organizmie- tzw. hormonów szczęścia. Ten hormon szczęścia towarzyszył naszym uczniom już od rana, kiedy to brać szkolna spotkała się w auli Zespołu Szkół Odzieżowych aby uczestniczyć w sobotnim maratonie tańca. Sobota ta była wyjątkowa, szkoła tętniła życiem, wszędzie było mnóstwo uśmiechniętych twarzy i radości, która narastała wraz z kolejnymi rytmami muzyki. Uczniowie oraz nauczyciele próbowali swoich sił w tańcach latynoamerykańskich, ludowych, integracyjnych, nowoczesnych, a nawet z „miotłą”. Ponieważ jesteśmy szkołą artystyczną - odzieżową nie mogło zabraknąć zabawnych strojów, w których wystąpili uczniowie. Sobotni maraton tańca zakończyliśmy późnym popołudniem, Polonezem. Akcja skierowana była także do środowiska lokalnego – dzielnica „ Zawarcie”.
Sobotni maraton tańca


3. AKCJA – RAJD PIESZY
Niezależnie od tego, czy wybieramy profesjonalny, górski trekking, czy zwykłe, spokojne spacerowanie, turystyka piesza w każdej formie ma równie istotny wpływ na ciało i umysł – od dotlenienia, poprzez poprawę wydolności, aż do odstresowania na łonie przyrody. Taki wysiłek fizyczny jest zalecany dla każdego, niezależnie od kondycji i doświadczenia w uprawianiu sportu. Każda aktywność fizyczna w pozytywny sposób wpłynie na nasz organizm.
Rajd pieszy