NASZA SZKOŁA
Krzysztof Kieślowski
BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH
Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, zobowiązany jest do złożenia, w sekretariacie szkoły, następujących dokumentów:
1) wniosek o przyjęcie,
2) 2 zdjęcia,
3) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

POBIERZ WNIOSEK